Quảng cáo lề trái
Quảng cáo lề phải
Gian hàng quy mô đẹp ấn tượng năm 2013

Cùng trong năm 2013 Sơn Lâm cùng được nhận giải thưởng gian hàng quy mô đẹp ấn tượng.

Sơn Lâm luôn muốn khẳng định đẳng cấp và giá trị của chính sản phẩm mình làm ra.