Quảng cáo lề trái
Quảng cáo lề phải
Huy Chương Vàng sàn gỗ 2 lớp năm 2013

Tại hội chợ Vật liệu xây dựng Vietbiuld năm 2013, Sơn Lâm đạt huy chương vàng dành cho sản phẩm

Ván sàn gỗ tự nhiên 2 lớp