Quảng cáo lề trái
Quảng cáo lề phải
Chung cu Mandarin Garden

Sơn Lâm đã và đang thi công hoàn thiện nhiều khách hàng VIP tại dự án:

- Sàn gỗ Giáng Hương Lào 18 x 120 x 1200mm

- Sàn gỗ Chiu Liu Lào 18 x 120 x 1050mm

- Sàn gỗ Óc Chó Mỹ 18 x 120 x 900mm